Profesionālās kompetences novērtēšanas kārtība,  kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci, kas atbilst pirmā, otrā vai trešā profesionālās kvalifikācijas līmeņa profesionālajai kompetencei, noteikta Ministru kabineta 2011. gada 22. februāra noteikumos Nr. 146 „Kārtība, kādā novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci”.

Personai, kura vēlas apliecināt savu profesionālo kompetenci un iegūt profesionālās kvalifikācijas apliecinošu dokumentu, jāvēršas ar iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanas institūcijā, kura ir saņēmusi Izglītības kvalitātes valsts dienesta deleģējumu veikt profesionālās kompetences novērtēšanu.

Personas profesionālo kompetenci novērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā. Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība noteikta  Ministru kabineta  2011. gada 30. augusta noteikumos Nr.662 “Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu norises kārtība akreditētās profesionālās izglītības programmās” .

Iesniegumam obligāti ir jāpievieno maksājuma dokuments, kas apliecina samaksu par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.  Ministru kabineta 2013. gada 10. septembra noteikumi Nr. 791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”. 

Profesionālās izglītības likums

 

Iesniegums profesionālās kompetences novērtēšanai