Lai atteiktos no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves, vecākiem līdz 21.jūnijam jāraksta iesniegums skolai. Izglītības kvalitātes valsts dienesta logo. Fonā - Ilustratīvs attēls

Lai no 2024./2025. mācību gada skolēns krievu valodas kā otrās svešvalodas vietā varētu apgūt citu svešvalodu, vecākiem līdz š.g. 21. jūnijam (!) jāiesniedz iesniegums skolai. Pēc atteikuma saņemšanas skolas dibinātājam sadarbībā ar skolu no 2024./2025. mācību gada sākuma būs jānodrošina skolēniem iespēja apgūt citu svešvalodu. 

Šā gada 22. maijā stājās spēkā grozījumi Izglītības likumā, kas paredz tiesības skolēniem, kuri apgūst vispārējās pamatizglītības programmu, jau šogad rakstveidā atteikties no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves. Līdz ar to pēc iesnieguma saņemšanas no skolēniem vai nepilngadīgo skolēnu vecākiem skolai būs jānodrošina iespēja apgūt citu otro svešvalodu saskaņā ar skolēnam izstrādāto individuālo izglītības programmas apguves plānu. Izvērtējot aktuālo situāciju valstī ar pedagogu pieejamību, kā viens no risinājumiem izglītības iestādēm paredzētas tiesības slēgt savstarpējus līgumus par tostarp otrās svešvalodas vai tās daļas īstenošanu.

Tiem skolēniem, kuri šogad absolvēs 9. klasi un ir atteikušies no krievu valodas kā otrās svešvalodas apguves, apliecības par vispārējo pamatizglītību sekmju izrakstā mācību priekšmetā “Svešvaloda 2” tiks norādīts iepriekšējos mācību gados iegūtais summatīvais vērtējums. 4., 5., 6., 7. vai 8. klases skolēnus, kuri būs atteikušies no krievu valodas apguves, šogad nākamajā klasē varēs pārcelt bez vērtējuma mācību priekšmetā “Svešvaloda 2”, savukārt no nākamā mācību gada viņi uzsāks citas otrās svešvalodas apguvi. Skolēni, kuri vēlas turpināt krievu valodas kā otrās svešvalodas apguvi, to varēs apgūt līdz pat pamatizglītības iegūšanai, t.i., līdz 2029./2030.mācību gadam.

Kā jau ziņots 23. aprīlī valdībā tika pieņemti grozījumi valsts pamatizglītības standartā paredzot, ka skolēniem, kuri 2025. gada 1. septembrī sāks mācības 4. klasē, otrā svešvaloda nebūs jāapgūst, savukārt no 2026. gada 1. septembra (5. klasē) kā otrā svešvaloda ir jāapgūst tikai kāda no ES vai EEZ oficiālajām valodām vai svešvaloda, kuras apguvi regulē noslēgtie starpvaldību līgumi.