Informācija vecākiem

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina vecākus, kuri darbojas Izglītības iestāžu padomēs, piedalīties tiešsaistes informatīvajā seminārā 2022. gada 7. aprīlī plkst. 18.00 -19.30. Seminārā pārrunāsim vecāku līdzdalību izglītības iestāžu pašvērtēšanā par 2021./2022. mācību gadu. Aktualizēsim arī citu informāciju, kura ir noderīga izglītības iestāžu padomēm un vecākiem.

Pieteikšanās informatīvajam semināram notiek līdz 2022. gada 30. martam.