Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izglītības programmas drīkst īstenot tikai reģistrētas izglītības iestādes. Pakalpojums tiek sniegts, lai izglītības iestāde varētu tiesiski veidot un īstenot izglītības programmas (izņemot gadījumu, ja institūcija īsteno tikai pieaugušo neformālās izglītības vai interešu izglītības programmas).

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums un tam pievienotie dokumenti: iestādes nolikums, dokumenti, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.

  Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

  Konsultācijas var saņemt pa tālruni: 67367202 (Agnese Lasmane), e-pasts: agnese.lasmane@ikvd.gov.lv

 2. Informācijas pārbaude
  Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegto informāciju

 3. Lēmuma pieņemšana
  Pieņemot lēmumu par izglītības iestādes reģistrāciju, tai piešķir reģistrācijas numuru un triju darba dienu laikā publicē Valsts izglītības informācijas sistēmā (https://www.viis.gov.lv/registri/iestades). Informācijai par izglītības iestādes reģistrāciju piešķir publiskas ticamības statusu.

  Pieņemot lēmumu par atteikumu reģistrēt, tas tiek nosūtīts adresātam.