Izpildes termiņš darba dienās
80
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Privāto tiesību juridiska persona
Publisko tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Vismaz reizi sešos gados gan vispārējās izglītības iestādei, gan profesionālās izglītības iestādei jāiziet akreditācijas (izglītības kvalitātes novērtēšanas) process. Izglītības iestādi var akreditēt vienlaikus ar izglītības programmu vai atsevišķi (t.sk. atkarībā no iestādes veida un iepriekšējās akreditācijas rezultātiem)

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms akreditācijas termiņa beigām vai vēlamā izglītības programmas akreditācijas laika iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestam ar dibinātāju saskaņotu akreditācijas iesniegumu.

 2. Akreditācijas organizēšana
  Izglītības kvalitātes valsts dienests, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pieejamo informāciju organizē akreditāciju, informē izglītības iestādi un dibinātāju par ekspertu komisijas sastāvu un tās darba sākumu izglītības iestādē.

 3. Akreditācijas norise izglītības iestādē
  Ekspertu komisija novērtē izglītības kvalitāti izglītības iestādē

 4. Ekspertu komisijas ziņojuma sagatavošana
  Ekspertu komisija sagatavo ekspertu komisijas ziņojumu par akreditācijas rezultātiem un iesniedz to Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Ekspertu komisija sagatavo ekspertu komisijas ziņojumu par akreditācijas rezultātiem un iesniedz to Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Ekspertu komisijas ziņojums tiek publiskots Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā (https://www.ikvd.gov.lv/lv/akreditacijas-ekspertu-komisija-un-zinojumi)

 5. Lēmuma pieņemšana un informācijas ievade publiskā reģistrā
  Izglītības kvalitātes valsts dienests pieņem lēmumu par izglītības iestādes akreditāciju uz sešiem gadiem / par izglītības iestādes akreditācijas atteikumu; Informācija par akreditāciju tiek ievadīta VIIS. Lēmums par akreditācijas atteikumu tiek nosūtīts izglītības iestādei.

Saņemt pakalpojumu