Lai pieskatītu bērnus:

  1. Jāreģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā (saimnieciskā darbība).
  2. Ja bērnu pieskata 8 stundas dienā, var saņemt finansējumu no pašvaldības (interesēties sava novada vai pilsētas domē).
  3. Jāiesniedz iesniegums Izglītības kvalitātes valsts dienestā, pievienojot:
  • pedagoga vai aukles izglītības dokumentu;
  • dokumentu, kas apliecina prasmes sniegt pirmo palīdzību.
Missing multivides elements.

Šeit vari uzzināt, vai aukle ir reģistrēta

Mūsu adrese:

Izglītības kvalitātes valsts dienests

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.

Kā ar mums sazināties?