Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina visu veidu izglītības iestāžu vadītājus līdz 29.martam pieteikties 72h tiešsaistes kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē”. Kursu norisi finansē Izglītības un zinātnes ministrija, tajos var piedalīties gan valsts un pašvaldību dibināto izglītības iestāžu vadītāji, gan privāto izglītības iestāžu vadītāji.

Kursu norisa paredzēta no 2021.gada aprīļa līdz oktobrim.

Reģistrācija kursiem, aizpildot pieteikumu līdz 29.martam.

Kursu “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē” mērķis ir sniegt atbalstu izglītības iestāžu vadītājiem, sagatavojot izglītības iestādes pašnovērtējuma ziņojumu, kurš iesniedzams Izglītības kvalitātes valsts dienestā līdz 2021.gada 1.oktobrim.

Kursu saturā ir iekļauti šādas tēmas:

  1. Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē un izglītības kvalitāte (kritēriji «Administratīvā efektivitāte», «Vadības profesionālā darbība» un «Atbalsts un sadarbība»).
  2. Izglītības attīstības prioritātes 2021-2027, nozaru politikas pamatprincipi.
  3. Vadītāja profesionālās darbības tiesiskie aspekti iekšējā un ārējā izglītības kvalitātes vērtēšanā.
  4. Līderības stratēģijas un taktikas.
  5. Izglītības iestādes vadītāja īstenotā komunikācija (stratēģiskā komunikācija, iekšējā komunikācija, krīzes komunikācija, starpkultūru komunikācija).
  6. Vadītāja darbības ētiskums.
  7. Personālvadības pieejas, principi un metodes.
  8. Finanšu un resursu pārvaldība izglītības iestādē.
  9. Izglītības iestādes vadības praktiskie aspekti.
  10. Mācīšanas un mācīšanās aktuālie jautājumi izglītības iestādes vadītāja profesionālajā darbībā (izglītības funkcijas, mācības un audzināšana, attālinātās mācības u.c.)

Kursi sāksies ar informatīvo dienu 2021.gada 7.aprīlī plkst. 15.00 – 16.00, kad reģistrētie dalībnieki iepazīsies ar kursu detalizētu plānojumu un saņems pirmo informāciju, lai pieteiktos ievadnodarbībām grupās.

Kursu pirmās kopīgās dienas ir plānotas 22.aprīlī un 19.maijā no plkst. 10.00 līdz 16.00. Uzaicinājums dalībai kursos tiks nosūtīts katram dalībniekam kopā ar saiti uz 7.aprīļa informatīvo dienu laikā no 31.marta līdz 6.aprīlim.

Papildu informāciju par kursiem var iegūt, sūtot jautājumus uz e-pastu kursi@ikvd.gov.lv vai arī zvanot kursu koordinatorei Juritai Kuolai pa tālruni 29237004.