Latvija atbalsta Ukrainu

Izglītības un zinātnes ministrija, Izglītības kvalitātes valsts dienests un Valsts izglītības satura centrs izveidojis atbalsta materiālu skolām, aicinot runāt ar skolēniem par karu, nevairojot bailes un satraukumu. Runājot ar skolēniem par karu, ir svarīgi ņemt vērā viņu vecumposma īpatnības. 

Materiālā sniegti ieteikumi sarunai par Latvijas nostāju pret Putina karu Ukrainā un atgādinājums, ka Latvijā esam drošībā.

Runāsim ar bērniem par karu, nevairojot bailes

  • Aicinām skolas pārrunāt ar skolēniem Krievijas agresiju Ukrainā, skaidri informējot par Latvijas nostāju.
  • Latvijas augstākās amatpersonas un Latvijas sabiedrība stingri nosoda neprovocēto Krievijas iebrukumu neatkarīgajā Ukrainā. Putina īstenotais karš Ukrainā ir visrupjākais starptautisko tiesību normu un cilvēktiesību pārkāpums.

Latvija ir mūsu kopīgās mājas

  • Runājot ar skolēniem, attīstīsim cieņu, iecietību un līdzcietību.
  • Latvija ir drošas mājas visiem iedzīvotājiem: gan latviešiem, gan krieviem, gan ukraiņiem, kas bēg no karadarbības.
  • Ja klasē ir dažādu tautību bērni, iesakām mērķtiecīgi strādāt pie klases vienotības, stiprinot kopīgās vērtības un uzsverot savstarpējas cieņas, cilvēka dzīvības, brīvības un citu cilvēktiesību prioritāti.
  • Pārliecināsim bērnus, ka tautība nepadara cilvēku atbildīgu par valsts un tās vadītāju rīcību. Neviena tautība Latvijā nav atbildīga par Putina karu pret Ukrainu.
  • Ja bērni skolā pauž atbalstu Putina karam, novērsīsim konfliktu, vēlreiz atgādinot Latvijas kā Eiropas Savienības dalībvalsts nostāju pret neprovocētu iebrukumu neatkarīgas valsts teritorijā, katras valsts tiesībām pašai izvēlēties savu ceļu un cilvēka dzīvību kā cilvēces pamatvērtību.
  • Vienlaikus mācīsim skolēniem izvairīties no provokācijām, atpazīt dezinformāciju un izmantot tikai drošus informācijas avotus.

Pilns atbalsta materiāla teksts