2021.gada 29.martā stājas spēkā jaunā akreditācijas metodika un kvalitātes vērtēšanas līmeņu apraksti, kurus izstrādājis Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Izglītības iestādes un to vadītāji, kuri iesnieguši pieteikumu izglītības iestādes un/vai izglītības programmas akreditācijai vai profesionālās darbības novērtēšanai pēc 2021. gada 1. janvāra tiek novērtēti Ministru kabineta 2020. gada 6. oktobra noteikumos Nr. 618 noteiktajā kārtībā un pēc jaunās metodikas.

Turpmāk izglītības kvalitātes vērtēšana notiks, izmantojot četras jomas un divpadsmit kritērijus:

  • izglītības iestādes un izglītības programmas akreditācijā: (i) joma “Atbilstība mērķiem” un tās kvalitātes kritēriji “Kompetences un sasniegumi”, “Izglītības turpināšana un nodarbinātība” un “Vienlīdzība un iekļaušana”, (ii) joma “Kvalitatīvas mācības” un tās kvalitātes kritēriji “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte” un “Izglītības programmu īstenošana”, (iii) joma “Iekļaujoša vide” un tās kvalitātes kritēriji “Pieejamība”, “Drošība un psiholoģiskā labsajūta” un “Infrastruktūra un resursi”;
  • izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanā – joma “Laba pārvaldība” un tās kvalitātes kritēriji “Administratīvā efektivitāte”, “Vadības profesionālā darbība” un “Atbalsts un sadarbība”;
  • gadījumos, kad izglītības iestāde uzsāks īstenot jaunu izglītības programmu un/vai jaunā izglītības programmas īstenošanas vietā, to atbilstība un kvalitāte tiks izvērtēta izmantojot četrus kritērijus – “Mācīšana un mācīšanās”, “Pedagogu profesionālā kapacitāte”, “Izglītības programmu īstenošana” un “Infrastruktūra un resursi”.

Jaunā metodika nosaka kārtību, kādā notiek:

Izglītības iestāžu un izglītības programmu akreditācija, kurai pieteikums kvalitātes novērtēšanai saņemts līdz 2020.gada 30.decembrim, kā arī līdz 2021.gada 1.septembrim pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana turpinās notikt atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 20.decembra noteikumiem Nr.831 “Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju, vispārējās un profesionālās izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība” un 2017.gada 15.marta iekšējiem noteikumiem Nr.18 ,,Valsts augstskolu vidējās izglītības iestāžu, valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas metodika”.

Izglītības iestāžu vadītājiem un citiem interesentiem sīkāka iespēja iepazīties ar jauno vērtēšanas kārtību un kvalitātes līmeņu aprakstiem būs 72h kursos “Demokrātiska pārvaldība izglītības iestādē, kuri sāksies jau 7.aprīlī.