Otrdien, 23. maijā Ministru kabinets apstiprinājis jaunu vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtību, nodrošinot atbilstību Grozījumiem Izglītības likumā un Profesionālās izglītības likumā, nosakot izglītības programmu licencēšanu kā sākotnēju izglītības programmu kvalitātes izvērtēšanu, kā arī Izglītības kvalitātes valsts dienesta tiesības anulēt licenci, ja izglītības programma tiek īstenota nekvalitatīvi.

Lai izglītības iestāde iegūtu tiesības sākt jaunas izglītības programmas īstenošanu, tai ir jālicencē izglītības programma. Jaunie noteikumi – “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” – pieņemti ar mērķi nodrošināt, ka izglītības iestādēs tiek īstenotas tikai kvalitatīvas izglītības programmas. Tādēļ turpmāk licencēšanas procesā notiks sākotnējs konkrētas izglītības programmas kvalitātes izvērtējums, tostarp vērtējot izglītības iestādes gatavību īstenot attiecīgo izglītības programmu, materiāli tehniskos resursus, pedagogu izglītību un kvalifikāciju, kā arī iekļaujošas mācību vides nodrošinājumu. Tāpat jaunie noteikumi paredz nozares ekspertu iesaisti licencēšanas procesā, attiecīgi veidojot ciešāku sasaisti ar nozarēm.

Ministru kabineta noteikumi “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” paredz, ka licencēšanu var anulēt ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja lēmumu, pamatojoties uz kontroles institūciju pārbaužu rezultātiem (Izglītības kvalitātes valsts dienests, Veselības inspekcija, Valsts darba inspekcija, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests), kā arī gadījumos, kad izglītības iestāde izglītības programmas licencēšanas procesā ir sniegusi maldinošas vai nepatiesas ziņas, piemēram, par telpu atbilstību, pedagogu kvalifikāciju u.tml.

Ar jauno licencēšanas noteikumu ieviešanu tiks nodrošināta Izglītības likumā noteiktā pāreja no izglītības programmu akreditācijas uz izglītības iestāžu akreditāciju kopumā, jo jau licencēšanas procesā tiks izvērtēta izglītības programmu kvalitāte. Tāpat samazināsies arī administratīvais slogs, jo tiks licencētas tikai izglītības programmas, kurām ir reāls pieprasījums un kuras izglītības iestādes ir gatavas kvalitatīvi īstenot. Ņemot vērā nepieciešamību nodrošināt nozares ekspertu iesaisti licencēšanā, izglītības programmu licencēšana turpmāk būs maksas pakalpojums.

Ar Ministru kabineta noteikumiem “Vispārējās un profesionālās izglītības programmu licencēšanas kārtība” var iepazīties tiesību aktu portālā.