Covid-19

2021./2022. mācību gadā izglītības iestādes dibinātājiem un valsts (vai valsts augstskolu) dibinātu vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājiem katru nedēļu jāapkopo un līdz nākamās nedēļas pirmdienai jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā informācija par noteiktām attālinātām mācībām pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem bērniem), pamata un vidējās izglītības pakāpes skolēniem.

Attālinātās mācības tiek īstenotas, ja skolēnam noteikti obligātie pretepidēmijas pasākumi (karantīna, izolācija) , kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā (ieslodzījuma vietā – ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu) ir izsludināta karantīna. 

Ja pretepidēmijas pasākumi attiecīgajā nedēļā nav noteikti,  informācija nav jāiesniedz.

Pamatojums: Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.8 punkts un 40.6 punkts.

Apkopojuma veidlapa