ESF projekts PuMPuRS
Informatīvā kampaņa Es Tevi it kā mīlu

Kas notiek ar bērnu, kad viņš nav skolā? Vai viņš ir mājās? Vai viņš ir paēdis? Vai viņš ir drošībā? Kāpēc viņš neko nestāsta? Kāpēc viņš ir tik neizprotams? Ar jautājumu par to, kāpēc bērni nemeklē atbalstu pie saviem vecākiem, projekts PuMPuRS uzsāk informatīvo kampaņu “Es Tevi it kā mīlu”. It kā – tas ir mazais iestarpinājums, kas tik bieži  prasmīgi tiek noslēpts sadzīves, aizņemtības un noguruma aizsegā. Tas ir manifests to jauniešu vārdā, kuriem IR nepieciešams atbalsts, kuriem ir risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības un iespēja pazaudēt pilnvērtīgu nākotni un vietu sabiedrībā. Šis provokatīvais sauklis  “Es tevi it kā mīlu” aicina domāt – vai es tiešām esmu sava bērna atbalsts, vai tiešām zinu, kā mans bērns jūtas.

Bērni, kuriem ik dienu tiek iegalvots, ka pieaugušie taču viņus mīl, tikai tagad lai netraucē, lai tiek galā paši, lai nečīkst, lai nekaitina ar savām muļķībām, zaudē motivāciju mācīties, iet uz skolu, jo viņi nejūtas vajadzīgi. Dažkārt šie bērni pāragri kļūst pieauguši, jo nespēj tikt galā ar emocijām un tukšuma sajūtu, kas rodas viņu piedzīvotās pieredzes rezultātā. Vai vainot vecākus, kuri nav spējuši iedot vajadzīgo mīlestību, jo nezina kā, vai nosodīt skolu, kurā skolotājs kādā mirklī nav uzklausījis? Vērtīgāk būtu saprast to, ka mums visiem kopā ir iespēja pamanīt, ieklausīties un atbalstīt,  lai bērni nezaudē  motivāciju turpināt mācības.

Izglītības kvalitātes valsts dienests kopš 2017. gada īsteno *Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, jeb PuMPuRS, kura ietvaros līdz šim sniegts atbalsts vairāk nekā 40 000 skolēniem visā Latvijā, kuriem identificēti priekšlaicīgi mācību pārtraukšanas riski.

Visbiežāk skolēniem identificēti mācību darba un izglītības iestādes riski. Tie minēti 73 506 individuālā atbalsta plānos, ekonomiskais atbalsts sniegts 18 612 individuālā atbalsta plānu ietvaros, kā primārie ar ģimeni saistītie riski norādīti 3110 skolēnu individuālā atbalsta plānos, savukārt 1884 gadījumos – sociālās vides un veselības riski norādīti kā galvenie iemesli mācību pārtraukšanai.

Projekta vadītāja Inese Vilāne uzsver, ka: “Pieaugušo, ikviena skolēna mammas, tēta, aizbildņa, tuvāka vai tālāka paziņas, kā arī sabiedrības līdzatbildības izjūta tiešā veidā var ietekmēt ikviena bērna un jaunieša dzīvi, tāpēc tajā brīdī, kad pamanām, ka bērnam ir nepieciešams atbalsts -  aicinām nepalikt vienaldzīgiem, bet problēmas risināt. Projekta īstenošanas pieredzē novērojam, ka projekta atbalsta mehānisms sniedzas tik tālu, cik tas iespējams – nodrošina kādam transporta biļetes, lai varētu nokļūt skolā, kādu pabaro, sniedz individuālas konsultācijas mācību priekšmetos vai emocionāli atbalsta ar psihologa konsultācijām, tomēr tas ir nepietiekoši, jo katra konsultācija reiz beidzas un tikšanās ar atbalsta personām noslēdzas tajā brīdī, kad skolēns iziet pa kabineta durvīm. Un tad viņš atgriežas vidē, no kuras reizēm visvairāk vēlas aizbēgt, jo tajā netiek sadzirdēts un uzklausīts!”

Šis ir projekta noslēdzošais gads, tā laikā gan izglītības iestāžu, gan pašvaldību līmenī tiek domāts par to, kā turpmāk sniegt atbalstu bērniem un jauniešiem, kuriem ir risks pirms laika pārtraukt mācības, tomēr neviens atbalsta pasākums ilgtermiņā nedos vajadzīgos rezultātus, ja bērni paliks bez vecāku uzmanības un mēs neiemācīsimies pamanīt signālus, kas liecina par to, ka bērnam ir nepieciešams atbalsts. Kampaņa  “Es tevi it kā mīlu” aicina ikvienu pieaugušo – vecākus, aizbildņus, pedagogus, ieskatīties savā sirdī un tad pamanīt, ieklausīties, atbalstīt.

Informatīvā kampaņa Es Tevi it kā mīlu

*Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.