Ceturtdien, 8. septembrī notiks Izglītības kvalitātes valsts dienesta, Cēsu novada domes un a/s “Swedbank” rīkota konference “Izglītības kvalitātes monitorings iekļaujošai izglītībai”. Konference tiek rīkota sadarbībā ar Eiropas Sociālā fonda projektu Nr. 8.3.6.2/17/I/001 „Izglītības kvalitātes monitoringa sistēmas izveide un īstenošana”, tā norisināsies Cēsīs un būs vērojama arī tiešraidē Izglītības un zinātnes ministrijas Facebook vietnē.

Konferences mērķis ir veicināt iekļaujošas izglītības sistēmas izveidi Latvijā, veidojot par to vienotu izpratni un attīstot mērķtiecīgu un sistēmisku izglītības kvalitātes monitoringu izglītības kvalitātes nodrošināšanai. Konferencē pārrunās esošo un plānoto izglītības politiku iekļaujošas izglītības jautājumos, aktuālos pētījumus, labas prakses piemērus un citus pieejamajos resursus iekļaujošas izglītības veidošanai Latvijā un pasaulē.

Savu redzējumu par iekļaujošo izglītību sniegs valsts, pašvaldību, augstākās izglītības, nevalstisko organizāciju un uzņēmēju pārstāvji.

Konferenci atklās izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece, Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs un Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča. Konferencē uzstāsies izglītības un zinātnes ministres padomniece iekļaujošas izglītības jautājumos Zane Ozola, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vadītāja Gunita Kovaļevska, Latvijas Universitātes Pedagoģijas, Psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Prof., Dr.paed. Linda Daniela, Rīgas Stradiņa Universitātes docents, antropologs, Asoc. prof., PhD Klāvs Sedlenieks, a/s Swedbank Personāla un infrastruktūras pārvaldes vadītāja Agita Jākobsone, Rīgas Angļu ģimnāzijas direktore Dr.paed. Maija Kokare un daudzi citi iekļaujošās izglītības eksperti.

Konferences darba kārtība ir plānota trīs daļās. Pirmā sesija būs veltīta izglītības pārvaldības jautājumiem, dodot izglītības iestāžu pārstāvjiem iespēju iegūt aktuālo informāciju par tādiem jautājumiem kā plānotās izmaiņas izglītības politikā un iekļaujošajā izglītībā, aktuālie projekti un iniciatīvas iekļaujošas izglītības veicināšanai, izglītības kvalitātes nodrošināšanas aktualitātes. Pārrunās arī biežākās problēmsituācijas iekļaujošas izglītības veidošanas gaitā.

Konferences otrā sesija veidota kā resurss izglītības iestādēm, dodot vārdu augstākās izglītības pētniekiem, valsts iestādēm un nevalstiskajām organizācijām, kuru pārstāvji piedāvās informāciju par aktuālajiem pētījumiem, projektiem, materiāliem un resursiem izglītības iestādēm iekļaujošas izglītības veicināšanai.

Trešās sesijas laikā notiks paneļdiskusija, kuras uzdevums ar ekspertu palīdzību rast atbildi uz jautājumu: “Kāda informācija, procesi un norises atklāj, cik iekļaujoša ir izglītības sistēma un mūsu sabiedrība?”. Konferences dalībnieki varēs arī virtuāli balsot par iespējamajiem indikatoriem, kuri vissekmīgāk varētu atklāt, cik iekļaujošas ir izglītības iestādes un izglītības sistēma.

Pēc konferences noslēguma, sākot no 2022. gada oktobra, visi konferences materiāli un ieraksti būs pieejami Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļvietnē.

Konferences darba kārtība.