Izglītības kvalitātes valsts dienests atgādina, ka profesionālās izglītības iestāžu dibinātājiem līdz 2022. gada 31. decembrim jāinformē Izglītības iestāžu reģistrs par jauno profesionālās izglītības iestādes statusu.

Saskaņā ar Grozījumiem Profesionālās izglītības likumā (stājās spēkā 2022. gada 1. aprīlī) profesionālās izglītības iestādēm tiek noteikti šādi statusi:

  1. Tehnikums (profesionālās vidējās izglītības iestāde)
  2. Mākslu izglītības kompetences centrs (profesionālās vidējās izglītības iestāde)
  3. Profesionālā vidusskola (profesionālās vidējās izglītības iestāde)
  4. Profesionālās tālākizglītības centrs (profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde).

Līdz 2022. gada 31. martam reģistrētu profesionālās izglītības iestāžu dibinātājiem atbilstoši Profesionālās izglītības likuma pārejas noteikumu 31. punktā noteiktajam līdz 2022. gada 31. decembrim ir jāpieņem lēmums par jauno profesionālās izglītības iestādes statusu (attiecīgi tehnikums; mākslu izglītības kompetences centrs; profesionālā vidusskola vai profesionālās tālākizglītības centrs) un tas jāiesniedz Izglītības iestāžu reģistrā, nosūtot Izglītības kvalitātes valsts dienestam uz E-adrese vai e-pastā: ikvd@ikvd.gov.lv (elektroniski parakstīts dokuments).

Mēneša laikā pēc minētās informācijas saņemšanas Izglītības iestāžu reģistra amatpersonas izvērtēs izglītības iestādes dibinātāja iesniegto lēmumu un izdarīs izmaiņas Izglītības iestāžu reģistrā. Vienlaikus jāveic izmaiņas arī izglītības iestādes nolikumā, pievienojot grozīto nolikumu Valsts izglītības informācijas sistēmā pie izglītības iestādes pamatdatiem.

Vēršam uzmanību, ka šo izmaiņu gadījumā mainīsies izglītības iestādes reģistrācijas numurs.

Agnese Lasmane

Juriskonsulte - reģistru jautājumos
agnese.lasmane [at] ikvd.gov.lv