Informējam, ka Valsts Izglītības Informācijas Sistēmā (VIIS) ir veiktas izmaiņas vairāku līdz 2021.gada 12. novembrim licencēto profesionālās izglītības programmu licencēšanas datos. 

Aicinām iepazīsties ar informāciju par profesionālās izglītības programmām, kurās veiktas izmaiņas, kā arī tālāko nepieciešamo izglītības iestāžu rīcību par izglītojamo grupu pievienošanu izmainīto izglītības programmu datiem VIIS!

Plašāka informācija par programmām, kuru datos veiktas izmaiņas.

Ieraksti VIIS par licenču oriģināliem saglabāsies līdz 10. jūlijam. Pēc 10.jūlija licences bez “k” burta pārvietosies uz neaktīvo licenču sarakstu un VIIS paliks licences ar sākuma burtiem Pk.