Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums tiek sniegts, ja izglītības iestādes datos notikušas izmaiņas un tādēļ jāizdara grozījumi Izglītības iestāžu reģistrā

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums un tam pievienotie dokumenti, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.

  Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

  Konsultācijas: Agnese Lasmane, e-pats: agnese.lasmane@ikvd.gov.lv, tālr. +371 67367202.

 2. Informācijas pārbaude
  Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegto informāciju

 3. Informācijas ievade reģistrā
  Tiek izdarīti grozījumi Izglītības iestāžu reģistrā vai pieņemts lēmums par atteikumu izdarīt grozījumus.

  Grozījumus ievada Izglītības iestāžu reģistrā, kas ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa (https://www.viis.gov.lv/registri/iestades).