Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8:30-17:00
 • Otrdiena8:30-17:00
 • Trešdiena8:30-17:00
 • Ceturtdiena8:30-18:00
 • Piektdiena8:30-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPirmssvētku dienās 8:30-15:00

Pakalpojuma saņemšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8:30-17:00
 • Otrdiena8:30-17:00
 • Trešdiena8:30-17:00
 • Ceturtdiena8:30-18:00
 • Piektdiena8:30-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPirmssvētku dienās 8:30-15:00

Mutisku un rakstisku iesniegumu (sūdzību) izskatīšana par izglītības procesa tiesiskumu, konsultāciju sniegšana par iespējamo / nepieciešamo rīcību dažādās ar izglītības procesu saistītās situācijās.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz mutisks vai rakstisks iesniegums, izmantojot jebkuru pieejamo kanālu. Pakalpojumu var saņemt bez maksas.

 2. Informācijas pārbaude
  Iesniegumā minētā informācija tiek pārbaudīta, nepieciešamības gadījumā pieprasot paskaidrojumus no izglītības iestādēm vai papildinformāciju no citām institūcijām.

 3. Atbildes sniegšana
  Pēc vispusīgas iesniegumā minētās informācijas izvērtēšanas, iesniedzējam tiek sniegta atbilde.

Saņemt pakalpojumu