Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Jebkura persona
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Mutisku un rakstisku iesniegumu (sūdzību) izskatīšana par izglītības procesa tiesiskumu, konsultāciju sniegšana par iespējamo / nepieciešamo rīcību dažādās ar izglītības procesu saistītās situācijās.

Procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana
    Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz mutisks vai rakstisks iesniegums, izmantojot jebkuru pieejamo kanālu. Pakalpojumu var saņemt bez maksas.

  2. Informācijas pārbaude
    Iesniegumā minētā informācija tiek pārbaudīta, nepieciešamības gadījumā pieprasot paskaidrojumus no izglītības iestādēm vai papildinformāciju no citām institūcijām.

  3. Atbildes sniegšana
    Pēc vispusīgas iesniegumā minētās informācijas izvērtēšanas, iesniedzējam tiek sniegta atbilde.