Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izglītības iestāde ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc izglītības programmas licencēšanas. Lai licencētu profesionālās izglītības programmu, jāiesniedz dokumenti Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Licencēšanai Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums, pievienojot izglītības programmu un izglītības iestādes izziņu par izglītības programmas īstenošanai nepieciešamo telpu un materiāltehnisko nodrošinājumu, kā arī izglītības iestādes dibinātāja saskaņojumu izglītības programmas īstenošanai, profesionālās apvienības atzinums par izglītības programmas atbilstību darba tirgus prasībām, ja profesija nav iekļauta profesiju klasifikatorā.

  Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

  Informācija: +371 67387867, +371 28368992.

 2. Informācijas pārbaude
  Izglītības kvalitātes valsts dienests apstrādā un pārbauda iesniegtos dokumentus.

 3. Informācijas ievade reģistrā
  Izglītības kvalitātes valsts dienests informāciju par programmas licencēšanu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (www.viis.gov.lv) vai nosūta izglītības iestādei lēmumu par atteikumu licencēt programmu.