Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Izglītības iestāde ir tiesīga uzņemt izglītojamos tikai pēc izglītības programmas licencēšanas. Lai licencētu profesionālās izglītības programmu, jāiesniedz informācija vai dokumenti Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Paraugprogrammas licencēšanai Valsts izglītības informācijas sistēmā jāveic atzīme un jāpievieno mācību plāns izglītības iestādes profilā.
  Izglītības iestādes izstrādātās programmas licencēšanai jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegums, pievienojot izglītības programmu un informāciju par izglītības iestādes dibinātāja saskaņojumu izglītības programmas licencēšanai.
  Ja izglītības programmu paredzēts īstenot darba vidē balstītās mācībās, izglītības iestādei jāveic atzīme Valsts izglītības informācijas sistēmā un jāpievieno atbilstošs mācību plāns.

  Informācija: +371 67387867, +371 28368992.

 2. Maksa par izglītības programmas licencēšanu
  Maksa par izglītības programmas licencēšanu atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 2. maija noteikumiem Nr. 213 “Izglītības kvalitātes valsts dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”

 3. Informācijas pārbaude
  Izglītības kvalitātes valsts dienests apstrādā un pārbauda iesniegto informāciju un dokumentus, kā arī piesaista nozares ekspertu, lai izglītības programmas īstenošanas vietās pārbaudītu mācību vidi, materiālo līdzekļu un materiāltehnisko resursu, infrastruktūras nodrošinājumu, izglītības iestādes piemērotību izglītojamiem iekļaujošas izglītības īstenošanai (ja attiecināms), izglītības programmas satura atbilstību valsts izglītības standartam un profesijas standartam.

 4. Informācijas ievade reģistrā
  Izglītības kvalitātes valsts dienests informāciju par programmas licencēšanu ievada Valsts izglītības informācijas sistēmā (https://www.viis.gov.lv/registri/izglitibas_programmas) vai nosūta izglītības iestādei lēmumu par atteikumu licencēt programmu.