Izglītības un zinātnes ministrija 2021.gada 4.martā ar rīkojumu apstiprinājusi jaunus izglītības iestāžu paraugnolikumus. Paraugnolikumus izstrādājis Izglītības kvalitātes valsts dienests, un tos var izmantot, dibinot jaunu izglītības iestādi vai aktualizējot jau reģistrētas izglītības iestādes nolikumu.

Pirmsskolas izglītības iestādes paraugnolikums

Vispārējās izglītības iestādes paraugnolikums

Interešu izglītības iestādes paraugnolikums

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes paraugnolikums

Profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestādes paraugnolikums

Pieaugušo neformālās izglītības iestādes paraugnolikums