Vienota skola

 

  • No 2023. gada 1. septembra izglītības process tikai valsts valodā tiek īstenots pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē.
  • No 2024. gada 1. septembra mācības tikai valsts valodā uzsāks 2., 5. un 8. klašu skolēni
  • No 2025. gada 1. septembra – pievienosies arī 3., 6. un 9. klases

 

Izglītības process 2023./2024. mācību gadā tiek īstenots:

  • Tikai valsts valodā – pirmsskolas izglītībā un pamatizglītības pakāpē 1., 4. un 7. klasē;
  • 2., 3., 5. un 6. klases skolēni latviešu valodā apgūst vismaz 50% no mācību satura;
  • 8. un 9. klases skolēni – vismaz 80% apmērā;
  • Vidusskolas posmā jaunieši latviešu valodā apgūst visus mācību priekšmetus. 

Līdzšinējā mācību valodas pieeja mazākumtautību izglītības programmās nav pilnībā nodrošinājusi valsts valodas kvalitatīvu apguvi visos izglītības posmos, bet nepietiekamas valsts valodas zināšanas var ierobežot jauniešu integrāciju sabiedrībā un traucēt veiksmīgas profesionālās karjeras veidošanu.

Mazākumtautību skolēniem ir vienlīdz svarīgi apgūt valsts valodu, lai nodrošinātu viņiem:

  • iespējas maksimāli efektīvi piedalīties sabiedriskajā, kultūras un ekonomiskajā dzīvē;
  • iespējas turpmākas izglītības iegūšanu;
  • mazākumtautību valodas un kultūvēstures apguvi atbilstoši Latvijas Republikas Satversmi un starptautiskajam tiesībām.