Lai gan vecāki, gan pedagogi, gan izglītojamie zinātu, kā turpmāk noritēs mācību process, izglītības iestādēm, ievērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” (https://likumi.lv/ta/id/313191) 4.3. punktā noteikto,

ir jānosaka kārtība (piemēram, rīkojums), kā mācību process tiek organizēts attālināti, tostarp:

  • jāapzina un jānosaka komunikācijas kanāli ar izglītojamajiem (piemēram, e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas);
  • jānosaka pedagogu darba organizācija un komunikācija ar izglītojamajiem;
  • jānosaka atbildīgās personas par saziņu ar izglītojamajiem un viņu vecākiem.