Izglītības kvalitātes valsts dienests apmeklētājus klātienē nepieņem

Saistībā ar Covid-19 pandēmijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem Izglītības kvalitātes valsts dienests apmeklētājus klātienē nepieņem.

Pakalpojuma saņemšanai dokumentus var nosūtīt: *izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Izglītības kvalitātes valsts dienestu un pievienojot nepieciešamos dokumentus, *elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv *pa pastu uz adresi: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.

Ja nepieciešams iesniegt iesniegumu bez pievienotiem dokumentiem, aicinām nosūtīt elektronisko iesniegumu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar atbildīgo speciālistu pa kontaktos minēto tālruni vai e-pastu, zvanīt uz kvalitātes dienesta centrālo tālruni: +371 67222504 vai rakstīt: ikvd@ikvd.gov.lv. Ērtākai saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm aicinām bez maksas izveidot e-parakstu viedtālrunī un oficiālo e-adresi! Tas nav sarežģīti!

Izglītības iestāžu dibinātājiem jāiesniedz iknedēļas informācija par attālinātām mācībām vai karantīnu

2021./2022. mācību gadā izglītības iestādes dibinātājiem un valsts (vai valsts augstskolu) dibinātu vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājiem katru nedēļu jāapkopo un līdz nākamās nedēļas pirmdienai jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā informācija par noteiktām attālinātām mācībām pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem bērniem), pamata un vidējās izglītības pakāpes skolēniem.

Attālinātās mācības tiek īstenotas, ja skolēnam noteikti obligātie pretepidēmijas pasākumi (karantīna, izolācija) , kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā (ieslodzījuma vietā – ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu) ir izsludināta karantīna. 

Ja pretepidēmijas pasākumi attiecīgajā nedēļā nav noteikti,  informācija nav jāiesniedz.

Pamatojums: Ministru kabineta 09.06.2020. noteikumu Nr. 360 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 40.8 punkts un 40.6 punkts.

Apkopojuma veidlapa

Aizpildītā veidlapa jānosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv