Izglītības kvalitātes valsts dienests apmeklētājus klātienē nepieņem

 

Saistībā ar epidemioloģisko situāciju Latvijā Izglītības kvalitātes valsts dienests apmeklētājus klātienē nepieņem.

Dokumentus attālināti Izglītības kvalitātes valsts dienestā var iesniegt:

Aicinām nesūtīt vienkāršā e-pastā informāciju, kas satur fiziskās personas datus, komercinformāciju un citu aizsargājamu informāciju, bet šajā gadījumā izmantot elektroniski parakstītus dokumentus vai e-adresi

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar atbildīgo speciālistu pa kontaktos minēto tālruni vai e-pastu, zvanīt uz kvalitātes dienesta centrālo tālruni: +371 67222504 vai rakstīt: ikvd@ikvd.gov.lv.

Ērtākai saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm aicinām bez maksas izveidot e-parakstu viedtālrunī un oficiālo e-adresi! Tas nav sarežģīti!

Izglītības iestāžu dibinātājiem jāiesniedz iknedēļas informācija par attālinātām mācībām

2021./2022. mācību gadā izglītības iestādes dibinātājiem un valsts (vai valsts augstskolu) dibinātu vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājiem katru nedēļu jāapkopo un līdz attiecīgās nedēļas piektdienai jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā informācija par noteiktām attālinātām mācībām pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem bērniem), pamata un vidējās izglītības pakāpes izglītojamiem.

Apkopotā informācija dienestam ir jāsniedz tikai par Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumu Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” 109. punktā noteiktajiem gadījumiem, kādos īstenojamas attālinātas mācības. 

Dienests nav jāinformē par Ministru kabineta 09.10.2021. rīkojuma Nr. 720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.36.1 un 5.36.2 punktos noteiktajos gadījumos izglītības iestāžu vadītāju pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz attālināto mācību noteikšanu – mācību procesa īstenošanu attālināti rotācijas kārtībā un ja ir apgrūtināta attiecīgās klases (grupas, kursa) mācību priekšmetu pedagogu un citu izglītības iestādē nodarbināto pieejamība kvalitatīva mācību procesa īstenošanai un nodrošināšanai klātienē.

Aizpildītā apkopojuma veidlapa jānosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv 

Papildu jautājumu vai neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta vecāko eksperti Daci Vansoviču (tālr.: 28611502, e-pasts: dace.vansovica@ikvd.gov.lv).