Izglītības kvalitātes valsts dienests apmeklētājus klātienē nepieņem

No 2021. gada 11. oktobra Latvijā noteikta ārkārtējā situācija. 

Ārkārtējās situācijas laikā Izglītības kvalitātes valsts dienests apmeklētājus klātienē nepieņem.

Pakalpojuma saņemšanai dokumentus var nosūtīt: *izmantojot portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”, autorizējoties ar internetbanku, ievadot kā adresātu Izglītības kvalitātes valsts dienestu un pievienojot nepieciešamos dokumentus, *elektroniski parakstītus dokumentus uz e-pasta adresi: ikvd@ikvd.gov.lv *pa pastu uz adresi: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050.

Ja nepieciešams iesniegt iesniegumu bez pievienotiem dokumentiem, aicinām nosūtīt elektronisko iesniegumu.

Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar atbildīgo speciālistu pa kontaktos minēto tālruni vai e-pastu, zvanīt uz kvalitātes dienesta centrālo tālruni: +371 67222504 vai rakstīt: ikvd@ikvd.gov.lv. Ērtākai saziņai ar valsts un pašvaldības iestādēm aicinām bez maksas izveidot e-parakstu viedtālrunī un oficiālo e-adresi! Tas nav sarežģīti!

Izglītības iestāžu dibinātājiem jāiesniedz iknedēļas informācija par attālinātām mācībām vai karantīnu

2021./2022. mācību gadā izglītības iestādes dibinātājiem un valsts (vai valsts augstskolu) dibinātu vispārējās un profesionālās izglītības iestādes vadītājiem katru nedēļu jāapkopo un līdz attiecīgās nedēļas piektdienai jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā informācija par noteiktām attālinātām mācībām pirmsskolas (obligātajā vecumā esošajiem bērniem), pamata un vidējās izglītības pakāpes skolēniem.

Attālinātās mācības tiek īstenotas, ja skolēnam noteikti obligātie pretepidēmijas pasākumi (karantīna, izolācija), kā arī ja izglītības programmas īstenošanas vietā (ieslodzījuma vietā – ar Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšnieka rīkojumu) ir izsludināta karantīna. 

Ja pretepidēmijas pasākumi attiecīgajā nedēļā nav noteikti, informācija nav jāiesniedz.

Aizpildītā apkopojuma veidlapa jānosūta Izglītības kvalitātes valsts dienestam uz e-pastu: ikvd@ikvd.gov.lv 

2021. gada 9. oktobrī valdība apstiprināja rīkojumu Nr. 720 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", saskaņā ar kuru visā valsts teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija no 2021. gada 11. oktobra līdz 2022. gada 11. janvārim.

Pēc ārkārtējās situācijas izsludināšanas izglītības process turpinās klātienē, regulāri veicot skolēnu testēšanu. Vienlaikus tiek pastiprinātas epidemioloģiskās drošības prasības – sejas maskas skolā gan stundu laikā, gan ārpus tām jālieto visiem skolēniem un pedagogiem. 

Plašāka informācija atrodama Izglītības un zinātnes ministrijas tīmekļvietnē