Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai nodarbotos ar privātpraksi (īstenotu savu izstrādāto autorprogrammu), pedagogam jāsaņem privātprakses sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Sertifikāts tiek izsniegts uz 3 gadiem ar iespēju to pagarināt.
Pēc privātprakses sertifikāta saņemšanas jāsaņem licence programmas īstenošanai (pašvaldībā, kurā programma tiek īstenota). Katra pašvaldība ir tiesīga noteikt savu samaksu;
Lai nodarbotos ar privātpraksi, jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai Valsts ieņēmumu dienestā.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Lai saņemtu privātprakses sertifikātu, Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums, kam pievieno izglītības programmu, izglītību apliecinošus dokumentus (ja pedagoga dati nav ievadīti VIIS) un apliecību par valsts valodas prasmi (personām, kurām jākārto valsts valodas prasmes pārbaudījums, ja dati nav ievadīti VIIS).

  Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

  Konsultācijas: Aiva Kenkle, tālr. 28608378.

 2. Informācijas pārbaude un lēmuma pieņemšana
  Iesniegtie dokumenti tiek apstrādāti, Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija izskata pretendenta iesniegumu un pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu.

 3. Informācijas ievade reģistrā
  Informācija par pieņemto lēmumu tiek ievadīta publiskā Privātpraksē strādājošo pedagogu reģistrā https://www.viis.gov.lv/registri/pedagogi.

Uzziņas par pakalpojumu

Aiva Kenkle

Departamenta direktora vietniece
aiva.kenkle [at] ikvd.gov.lv