Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Fiziska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8:30-17:00
 • Otrdiena8:30-17:00
 • Trešdiena8:30-17:00
 • Ceturtdiena8:30-18:00
 • Piektdiena8:30-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPirmssvētku dienās 8:30-15:00

Pakalpojuma saņemšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8:30-17:00
 • Otrdiena8:30-17:00
 • Trešdiena8:30-17:00
 • Ceturtdiena8:30-18:00
 • Piektdiena8:30-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPirmssvētku dienās 8:30-15:00

Lai nodarbotos ar privātpraksi (īstenotu savu izstrādāto autorprogrammu), pedagogam jāsaņem privātprakses sertifikāts Izglītības kvalitātes valsts dienestā. Sertifikāts tiek izsniegts uz 3 gadiem ar iespēju to pagarināt.
Pēc privātprakses sertifikāta saņemšanas jāsaņem licence programmas īstenošanai (pašvaldībā, kurā programma tiek īstenota). Katra pašvaldība ir tiesīga noteikt savu samaksu;
Lai nodarbotos ar privātpraksi, jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai Valsts ieņēmumu dienestā.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Lai saņemtu privātprakses sertifikātu, Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums, kam pievieno izglītības programmu, izglītību apliecinošus dokumentus (ja pedagoga dati nav ievadīti VIIS) un apliecību par valsts valodas prasmi (personām, kurām jākārto valsts valodas prasmes pārbaudījums, ja dati nav ievadīti VIIS).

  Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

  Konsultācijas: Aira Aija Krūmiņa, tālr. 28394970.

 2. Informācijas pārbaude un lēmuma pieņemšana
  Iesniegtie dokumenti tiek apstrādāti, Pedagogu privātprakses uzsākšanas sertifikātu izsniegšanas komisija izskata pretendenta iesniegumu un pieņem lēmumu par sertifikāta izsniegšanu vai atteikumu.

 3. Informācijas ievade reģistrā
  Informācija par pieņemto lēmumu tiek ievadīta publiskā privātprakses pedagogu reģistrā VIIS.

Saņemt pakalpojumu

Uzziņas par pakalpojumu

Aira Aija Krūmiņa

aira.krumina [at] ikvd.gov.lv
vispārējās izglītības programmu licencēšana, privātprakses pedagogu sertifikāti