esf_ikvd_logo_ansamblis
PuMPuRS. Projekta logo

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” 

Interneta vietne projekta dalībniekiem: www.pumpurs.lv
Meklē projektu “PuMPuRS” arī Facebook.com

Plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzu sazināties ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta vecāko eksperti Janu Veinbergu.

Tālr.: +371 28383507
E-pasts: prese@ikvd.gov.lv