Materiāli par jauno kārtību jomu “Iekļaujoša vide” un “Atbilstība mērķiem” pašvērtēšanā

1.Ievads. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video)


2. 2020. gada 6. oktobra Ministru kabineta noteikumi Nr. 618 Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru, citu Izglītības likumā noteiktu institūciju un izglītības programmu akreditācijas un izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtība. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāja Inita Juhņēviča (video)


3.Izglītības iestādes pašvērtēšana jomās “Atbilstība mērķiem”, “Iekļaujoša vide”, informācija par attālināto akreditāciju un pašvērtēšanas procesu. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video)


4.Rolanda Ozola prezentācija


5. Rolanda Ozola prezentācija


6.Rolanda Ozola prezentācija


7. Rolanda Ozola prezentācija


8.Izglītības iestāžu aktuālie jautājumi Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieks Ivans Jānis Mihailovs, Uzraudzības departamenta direktora vietnieks Maksims Platonovs, Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktors Rolands Ozols (video).


9.Saite uz individuāli veicamo uzdevumu kursos (iesniedzams līdz 27. novembrim)


10. 2020. gada 3. decembra tiešsaistes konferences darba kārtības projekts.