Izglītības kvalitātes valsts dienests ir noslēdzis Izglītības un zinātnes ministrijas finansētos 16h kursus “Izglītības iestādes pašvērtēšanas kārtība pirmsskolas izglītības iestādē”. Kursu mērķis bija sniegt atbalstu pirmsskolas izglītības iestādēm, īstenojot iekšējo kvalitātes vērtēšanu (pašvērtēšanu). Kursos piedalījās un individuālos uzdevumus iesniedza 668 dalībnieki.

Kursu saturā bija iekļautas tādas tēmas kā Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības tiesiskie pamati, Pašvērtēšanas pamatprincipi pirmsskolas izglītības iestādē, Izglītības iestādes pašvērtēšanas kritēriji un pašnovērtējuma ziņojums, Izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana, Dokumentu izpēte pirms izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas pirmsskolā, Pirmsskolas izglītības iestāžu darbības uzraudzības būtiskākie problēmjautājumi un aktualitātes COVID19 kontekstā. Visi kursu materiāli (video ieraksti un nodarbību vadītāju prezentācijas) ir pieejami visiem interesentiem.

Kursu materiāli

22. marta prezentācija un video ieraksts par kursu norisi, saturu un individuāli veicamajiem uzdevumiem kursu dalībniekiem.

Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 22.marta prezentācija un video ieraksts.

22. marta prezentācija un video ieraksts par Izglītības kvalitātes valsts dienesta piedāvātajiem kursiem pirmsskolas izglītības iestādēm.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora vietnieces Sarmītes Dīķes, Licencēšanas un reģistru departamenta vecākās ekspertes Janas Veinbergas un Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova informācija (prezentācijas un video ieraksts) 22.marta kursos par dokumentu izpēti pirms izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas.

Sarmītes Dīķes prezentācija “Dokumentu izpēte pirms pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja profesionālās darbības novērtēšanas pirmsskolā”

Janas Veinbergas prezentācija “Personāla pārbaude Sodu reģistrā

Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietnieces izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā Daces Kalsones 22.marta prezentācija un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 22. marta prezentācija un video ieraksts.

29. marta kursu dienas ievads un kursu daļa ar atgriezenisko saiti par individuāli veiktajiem uzdevumiem pēc 22.marta kursu dienas.

29. marta kursu dienas ievada prezentācija.

Izglītības kvalitātes valsts dienesta Uzraudzības departamenta direktora vietnieka Maksima Platonova 29.marta prezentācija un video ieraksts.

Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 29. marta prezentācija un video ieraksts.

Rolanda Ozola prezentācija “Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšana

29. marta kursu daļa ar kursu dalībnieku jautājumiem un uz tiem sniegtajām atbildēm.