Informācija izglītības iestādēm

Izglītības kvalitātes valsts dienests aicina otrdien, 30. augustā no plkst.15.00, visu veidu izglītības iestādes piedalīties tiešsaistes konsultācijās par pašvērtēšanu pēc 2021./2022. mācību gada.

Konsultācijā tiks sniegtas tikai atbildes uz dalībnieku uzdotajiem jautājumiem.

Tādēļ pirms konsultācijas pieteikšanas lūdzam iepazīties ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta tīmekļvietnē publicētajiem materiāliem par pašvērtēšanu, kā arī nepieciešamības gadījumā pārrunāt pašvērtēšanu ar pašvaldības izglītības pārvaldes darbinieku, kas atbildīgs par izglītības kvalitātes jautājumiem. 

Visas aktuālās prezentācijas un 2022. gada kursu nodarbību video ieraksti, kuros tiek sniegts skaidrojums par pašvērtēšanu, kā arī pašvērtēšanai nepieciešamie veidņi un kvalitātes līmeņu apraksti ir atrodami kvalitātes dienesta mājas lapā sadaļā Pašvērtēšana.

Lai pieteiktos konsultācijai, jāaizpilda reģistrācijas anketa.