Izglītības kvalitātes valsts dienests 2021.gada 6.maijā ir pieņēmis iekšējos noteikumus Nr.1D-03e/4 “Zinātnisko institūciju reģistram iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtība”.

Noteikumi izstrādāti ar mērķi nodrošināt vienotu un skaidru zinātnisko institūciju izvērtēšanas kārtību atbilstoši Zinātniskās darbības likumā noteiktajiem kritērijiem.

Noteikumi nosaka:

  1. Kārtību, kādā Izglītības kvalitātes valsts dienests veic Zinātnisko institūciju reģistram iesniegto dokumentu pārbaudi;
  2. Kārtību, kādā izvērtē institūcijas atbilstību Zinātnisko institūciju likumā noteiktajiem kritērijiem;
  3. Kārtību, kādā Zinātnisko institūciju reģistra amatpersona pieņem lēmumu par ieraksta izdarīšanu reģistrā, ieraksta reģistrā izdarīšanas atlikšanu, atteikumu izdarīt ierakstu vai zinātniskās institūcijas izslēgšanu no reģistra;
  4. Kārtību, kādā Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda reģistram sniegto ziņu un dokumentu atbilstību un nodrošina reģistram iesniegto dokumentu glabāšanu;
  5. Kārtību, kādā Izglītības kvalitātes valsts dienests nodrošina Zinātnisko institūciju reģistrā izdarīto ierakstu un reģistram iesniegto dokumentu pieejamību.

Iekšējo noteikumu pielikums “Zinātniskās institūcijas statusa iegūšanai noteikto kritēriju izvērtējums