2022. gada 18. martā notika Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkoto un Izglītības un zinātnes ministrijas finansēto 12 h kursu “Izglītības kvalitātes nodrošināšana izglītības iestādē” pirmā diena. Savu dalību kursos ir uzsākuši 1900 izglītības iestāžu vadītāji, vietnieki un izglītības metodiķi no visu veidu izglītības iestādēm Latvijā.

Kursu pirmajā dienā uzmanība tika veltīta tiesību aktos noteiktajiem izglītības kvalitātes nodrošināšanas pasākumiem un aktivitātēm, datiem un informācijai, kuri iegūstami par izglītības iestādes darbu katru gadu, kā arī apskatīti jautājumi, kas saistīti ar izglītības iestādes pašvērtēšanu pēc 2021./2022. mācību gada. Atbilstoši kursos sniegtajai informācijai kvalitātes dienests publiskojis kursu materiālus tīmekļvietnes sadaļā "Metodiskie materiāli". 

Kursu materiāli 

Kursu nākamās dienas plānotas valstspilsētu un novadu ietvaros 2022. gada aprīlī un maijā kopumā 43 grupās. Atsevišķas grupu nodarbības plānotas arī speciālās izglītības iestādēm 2022. gada 11. aprīlī, profesionālās tālākizglītības un profesionālās pilnveides izglītības iestādēm 2022. gada 21. aprīlī, interešu izglītības iestādēm 2022. gada 2. maijā, pieaugušo neformālās izglītības iestādēm 2022. gada 19. maijā. Kursu noslēgums plānots 2022. gada jūnijā.