Kursu “Pašvaldību funkcijas un darbība, īstenojot tiesiskuma pārraudzību izglītībā” materiāli

1. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas Initas Juhņēvičas 19. novembra kursu atklāšanas prezentācija un video ieraksts.


2. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 19. novembra nodarbības prezentācija un video ieraksts.


3. Projekta PuMPuRS vecākās ekspertes Kristīnes Jozauskas 19. novembra prezentācija un video ieraksts.


4. Uzraudzības departamenta direktora vietnieka Maksima Platonova 27. novembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.


5. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 27. novembra prezentācija par izglītības iestāžu reģistrāciju un prezentācija par remigrējušo bērnu integrāciju un nodarbības video ieraksts.


6. Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājas vietnieces Andras Šenbergas 27. novembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.


7. Uzraudzības departamenta direktora Jura Zīvarta 11. decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.


8. Licencēšanas un reģistru departamenta direktora vietnieka Ivana Jāņa Mihailova 11.decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.


9. Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktora Rolanda Ozola 11. decembra prezentācija un nodarbības video ieraksts.


10. Atbildes uz aktuālajiem jautājumiem un kursu noslēgums – prezentācija un video ieraksts.