Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8:30-17:00
 • Otrdiena8:30-17:00
 • Trešdiena8:30-17:00
 • Ceturtdiena8:30-18:00
 • Piektdiena8:30-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPirmssvētku dienās 8:30-15:00

Pakalpojuma saņemšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8:30-17:00
 • Otrdiena8:30-17:00
 • Trešdiena8:30-17:00
 • Ceturtdiena8:30-18:00
 • Piektdiena8:30-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPirmssvētku dienās 8:30-15:00

Lai Izglītības likumā noteiktajām institūcijām – biedrības, nodibinājumi, amatu meistaru darbnīcas, studijas vai Nacionālo bruņoto spēku vienības - būtu tiesības īstenot pieaugušo izglītības programmas, tās ir jāreģistrē Izglītības likumā noteikto institūciju reģistrā, iesniedzot dokumentus Izglītības kvalitātes valsts dienestā.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Lai saņemtu pakalpojumu, Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz iesniegums un tam pievienotie dokumenti: iestādes nolikums, dokumenti, kas apliecina iesniegumā minētās ziņas.

  Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

  Konsultācijas: Anna Jākobsone vai Agnese Lasmane, tālr. 67367202, e-pasts: anna.jakobsone@ikvd.gov.lv; agnese.lasmane@ikvd.gov.lv

 2. Informācijas pārbaude
  Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegto informāciju

 3. Lēmuma pieņemšana un informācijas ievade reģistrā
  Pieņemot lēmumu par reģistrāciju, piešķir reģistrācijas numuru un triju darba dienu laikā publicē Valsts izglītības informācijas sistēmā (www.viis.lv). Informācijai par instutūcijas reģistrāciju piešķir publiskas ticamības statusu.

  Pieņemot lēmumu par atteikumu reģistrēt, tas tiek nosūtīts adresātam.

Saņemt pakalpojumu