Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8:30-17:00
 • Otrdiena8:30-17:00
 • Trešdiena8:30-17:00
 • Ceturtdiena8:30-18:00
 • Piektdiena8:30-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPirmssvētku dienās 8:30-15:00

Pakalpojuma saņemšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8:30-17:00
 • Otrdiena8:30-17:00
 • Trešdiena8:30-17:00
 • Ceturtdiena8:30-18:00
 • Piektdiena8:30-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPirmssvētku dienās 8:30-15:00

Pakalpojums tiek sniegts, ja zinātniskās institūcijas datos notikušas izmaiņas un tādēļ jāizdara grozījumi Zinātniskās institūcijas reģistrācijas datos

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Zinātniskās institūcijas vadītājs iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegumu un dokumentus, kas pamato nepieciešamos grozījumus reģistrācijas datos. Reģistram iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai šā dokumenta attiecīgi apliecinātu kopiju.

 2. Informācijas pārbaude
  Tiek pārbaudīta iesniegumā minētā informācija

 3. Informācijas ievade reģistrā
  Aktualizētā informācija tiek ievadīta Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēmā

Saņemt pakalpojumu