Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
10
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Pakalpojums tiek sniegts, ja zinātniskās institūcijas datos notikušas izmaiņas un tādēļ jāizdara grozījumi Zinātniskās institūcijas reģistrācijas datos

Procesa apraksts

  1. Iesnieguma iesniegšana
    Zinātniskās institūcijas vadītājs iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegumu un dokumentus, kas pamato nepieciešamos grozījumus reģistrācijas datos. Reģistram iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai šā dokumenta attiecīgi apliecinātu kopiju.

  2. Informācijas pārbaude
    Tiek pārbaudīta iesniegumā minētā informācija

  3. Informācijas ievade reģistrā
    Aktualizētā informācija tiek ievadīta Nacionālā zinātniskās darbības informācijas sistēmā