Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
80
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Saņemt pakalpojumu

Klātienē

Pakalpojuma pieprasīšana

Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās

Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
 • Pirmdiena8:30-17:00
 • Otrdiena8:30-17:00
 • Trešdiena8:30-17:00
 • Ceturtdiena8:30-18:00
 • Piektdiena8:30-16:00
 • SestdienaSlēgts
 • SvētdienaSlēgts
 • CitsPirmssvētku dienās 8:30-15:00

Vismaz reizi sešos gados izglītības programmai jāiziet akreditācijas (izglītības kvalitātes novērtēšanas) process. Izglītības programmas akreditācija ir tiesību iegūšana izglītības iestādei izsniegt valsts atzītu izglītības dokumentu par konkrētai izglītības programmai atbilstošas izglītības ieguvi. Izglītības programmu akreditācija var notikt vienlaikus ar izglītības iestādes akreditācijas procesu.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Izglītības iestādes vadītājs ne vēlāk kā trīs mēnešus pirms akreditācijas termiņa beigām vai vēlamā izglītības programmas akreditācijas laika iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestam ar dibinātāju saskaņotu akreditācijas iesniegumu.

 2. Akreditācijas organizēšana
  Izglītības kvalitātes valsts dienests, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem un pieejamo informāciju organizē akreditāciju, informē izglītības iestādi un dibinātāju par ekspertu komisijas sastāvu un tās darba sākumu izglītības iestādē.

 3. Akreditācijas norise izglītības iestādē
  Ekspertu komisija novērtē izglītības kvalitāti izglītības iestādē

 4. Ekspertu komisijas ziņojuma sagatavošana un iesniegšana Izglītības kvalitātes valsts dienestam
  Ekspertu komisija sagatavo ekspertu komisijas ziņojumu par akreditācijas rezultātiem un iesniedz to Izglītības kvalitātes valsts dienestam. Ekspertu komisijas ziņojums tiek publiskots Izglītības kvalitātes valsts dienesta mājaslapā (https://ikvd.gov.lv/akreditacija-vaditaja-novertesana/akreditacijas-ekspertu-komisija-un-zinojumi/)

 5. Lēmuma pieņemšana un informācijas ievade publiskā reģistrā
  Izglītības kvalitātes valsts dienests pieņem lēmumu par izglītības programmas akreditāciju vai akreditācijas atteikumu; Informācija par akreditāciju tiek ievadīta VIIS. Lēmums par akreditācijas atteikumu tiek nosūtīts izglītības iestādei.

Saņemt pakalpojumu