Cena
Bezmaksas
Izpildes termiņš darba dienās
30
Uzzināt vairāk
Saņēmējs
Publisko tiesību juridiska persona
Privāto tiesību juridiska persona
Uzzināt vairāk
Saņemšanas ierobežojumi
-

Lai nodarbotos ar zinātnisko darbību un piedalītos zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas un pilnveidošanas procesā, zinātniskajām institūcijām – zinātniskajiem institūtiem, augstskolām, komercsabiedrībām u.c. jābūt reģistrētām zinātnisko institūciju reģistrā.

Procesa apraksts

 1. Iesnieguma iesniegšana
  Lai reģistrētu zinātnisko institūciju, tās vadītājs iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegumu par zinātniskās institūcijas reģistrēšanu un dokumentus, kas pamato ierakstu izdarīšanu reģistrā vai to grozījumus, kā arī citus Zinātniskās darbības likumā noteiktos dokumentus. Reģistram iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai šā dokumenta attiecīgi apliecinātu kopiju.

  Pakalpojums tiek sniegts bez maksas.

  Konsultācijas: Juriskonsulte Agnese Lasmane, +371 67367202

 2. Informācijas pārbaude
  Izglītības kvalitātes valsts dienests pārbauda iesniegtos dokumentus.

 3. Informācijas ievade reģistrā
  Informācija tiek ievadīta Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (NZIDS)