Kas ir zinātniska institūcija?

Zinātniskas institūcijas ir institūcijas, kuru statūtos, nolikumā vai satversmē ir paredzēta zinātniskā darbība, piedalīšanās zinātniskās kvalifikācijas iegūšanas un pilnveidošanas procesā un kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, t.sk.

  • Zinātniskie institūti,
  • Augstskolas,
  • Komercsabiedrības

Kas ir Zinātnisko institūciju reģistrs?

Zinātnisko institūciju reģistrs ir reģistrs, kurā ieraksta ziņas par zinātniskajām institūcijām. Zinātniskajā institūcijā jābūt vismaz piecām personām ar doktora zinātnisko grādu institūcijas darbībai atbilstošajā pētījumu virzienā.

Kā reģistrēt zinātnisko institūciju?

Zinātniskās institūcijas vadītājs iesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestam iesniegumu ieraksta izdarīšanai Zinātnisko institūciju reģistrā  par zinātniskās institūcijas reģistrēšanu. Zinātnisko institūciju reģistram iesniedzami arī dokumenti, kas pamato ierakstu izdarīšanu reģistrā vai to grozījumus, kā arī citi Zinātniskās darbības likumā noteiktie dokumenti. Reģistram iesniedz attiecīgā dokumenta oriģinālu vai šā dokumenta attiecīgi apliecinātu kopiju.

Zinātniskās institūcijas iesnieguma veidlapā 1.- 10. punkts jāaizpilda jebkuras zinātniskās institūcijas reģistrācijai, bet turpmāk iesnieguma punkti jāaizpilda tikai par konkrēto institūcijas veidu, piemēram, zinātniskajam institūtam – 11. punkts, augstskolai – 12. punkts,  komercsabiedrībai – 13. punkts, bet biedrībai vai nodibinājumam – 14. punkts.

Normatīvie akti

Zinātniskās darbības likums

Izglītības kvalitātes valsts dienesta 2021.gada 6.maija iekšējie noteikumi Nr.1D-03e/4 Zinātnisko institūciju reģistram iesniegto dokumentu izvērtēšanas kārtība”.

Iekšējo noteikumu pielikums Zinātniskās institūcijas statusa iegūšanai noteikto kritēriju izvērtējums

Zinātnisko institūciju reģistra dati ir ievadīti Nacionālajā zinātniskās darbības informācijas sistēmā (NZIDS) un aplūkojami šeit

Kur saņemt konsultācijas ?

Agnese Lasmane

Juriskonsulte - reģistru jautājumos
agnese.lasmane [at] ikvd.gov.lv